با هدف به حداقل رساندن اثرات منفی تصمیم گیری های شهری؛

راه اندازی سامانه شبیه سازی در قالب مدیریت شهر هوشمند

راه اندازی سامانه شبیه سازی در قالب مدیریت شهر هوشمند نیو وبلاگ: رییس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، با تکیه بر ضرورت ایجاد دوقلوهای دیجیتالی در مقیاس شهرداری های بزرگ و در قالب مدیریت شهری هوشمند در ادامه از راه اندازی سامانه شبیه سازی در آینده نزدیک آگاهی داد و ابراز امیدواری کرد که این سامانه برای امسال نهایی شود.


امین فرجی، دانشیار دانشگاه تهران، در گفت و گو با ایسنا، ضمن اشاره به تصمیماتی که در زمینه های شهری گرفته می شود که بسیاری از این تصمیمات در چارچوب کمیسیون ماده ۵ یا کمیسیون ماده ۱۰۰ با اثرات منفی هم راه است، در ادامه عنوان کرد: در نظر داریم با راه اندازی سامانه ای در زمینه شبیه سازی این اثرات منفی را به حداقل برسانیم.
ایشان سپس توضیح داد: در بسیاری از اوقات تصمیمات حوزه شهری و در مقیاس های مختلف اثرات و تبعات منفی را به دنبال دارد بدین جهت می کوشیم با راه اندازی سامانه ای در زمینه شبیه سازی در ابتدا تصمیمات را در فضای آزمایشگاهی به نمایش در آوریم تا بتوانیم اثرات منفی آن را به حداقل ممکن کاهش و سپس اجرائی نماییم.
رییس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران در دانشگاه تهران، عنوان کرد: در مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران در ابتدا فعالیت ها برروی ظرفیت های مطالعاتی متمرکز بود و اهتمام برآن بود که رسوب دانشی را در این حوزه به حد معقولی برسانیم یا دست کم ادبیات واحدی را ایجاد نماییم.
*تمرکز برنامه ها بر ابزارهای هوشمند و توسعه پلتفرم سامانه ملی مدیریت شهر هوشمند
فرجی، اضافه کرد: در این راستا توانستیم ارتباطاتی با مجموعه های مختلف دولتی نظیر استانداری ها، معاونت ریاست جمهوری وزارت خانه ها و در سطح محلی با شهرداری و شوراها برقرار نماییم اما در این فاز تمرکز برنامه ها بر روی ابزارهای هوشمند و توسعه پلتفرم سامانه ملی مدیریت شهر هوشمند است.
وی با اظهار امیدواری نسبت به تسری این قبیل فعالیت ها به سایر بخش ها ضمن اشاره به راه اندازی سامانه ملی مدیریت شهر هوشمند و قابلیت استفاده از آن در ادامه با توجه به اهمیت تصمیمات متعدد و مهم در زمینه های شهری بر لزوم ایجاد دوقلوهای دیجیتالی هم تصریح کرد.
این دانشیار دانشگاه تهران، ضمن اشاره به ایجاد تجهیزاتی نظیر تابلوی هوشمند، GPS های مورد استفاده در آتش نشانی ها و دیگر تجهیزات برای داشتن صنعتی هوشمند در ادامه اشاره کرد: هم چنین می کوشیم در چارچوب شهر هوشمند در قسمت های صنعتی که به صورت سنتی فعالیت می کنند و داده های غیردیجیتال دارند بتوانیم با طراحی دیتالاگرها و ایجاد و نصب سنسورهای مختلف راندمان ها بخصوص از نظر انرژی بعنوان یکی از چالش های حوزه صنعت به بهترین شکل عمل نماییم.
فرجی ضمن اشاره به اجرای نمونه هایی از این قبیل فعالیت ها در سال قبل در ادامه از اجرای آن برای دیگر مجموعه ها و بخش ها سال جاری آگاهی داد و عنوان کرد: امید می رود در دولت چهاردهم به ۳ مبحث اصلی شهر هوشمند همچون هاب شهر هوشمند، تکمیل و راه اندازی کمیته ملی شهر هوشمند و سامانه رتبه بندی و تعالی شهر هوشمند به شکل جدی تری توجه گردد.
وی در رابطه با ی لایه های مختلف شهر هوشمند هم چنین توضیح داد که لایه نخست که تا حد زیادی نسبت به آن مسأله خاصی وجود ندارد لایه زیرساختی است که میتوان با توجه به ظرفیت های موجود در کشور به آن نمره ۸ یا ۹ از ۱۰ را داد.
رییس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران در دانشگاه تهران، لایه بعدی را لایه های سخت افزاری و یا تجهیزات برشمرد و افزود: این لایه می تواند با لایه های میکروچیپ ها، سنسورها و دوربین ها و یا موارد این چنینی در ارتباط باشد که تا حالا توانسته ایم توفیقات ۴۰ تا ۵۰ درصدی را در این حوزه حاصل نماییم.
*اظهار تأسف از حاصل نشدن توفیقات در لایه همراهی و همگنی حکمرانی
فرجی، لایه پلتفرم را لایه بعدی عنوان نمود که پلتفرم های خوبی هم توسط بخش خصوصی طراحی شده است، در ادامه افزود: لایه آخر یا همان لایه چاره ها نیازمند همراهی و همگنی حکمرانی است که متأسفانه در این لایه هنوز به جهت نبود یک استراتژی منسجم در این حوزه توفیقات زیادی حاصل نشده است.
وی ضمن اشاره به کوشش های دولت سیزدهم در این خصوص عنوان کرد: در این دولت کمیته ها و کمیسیون های مختلفی تشکیل و کارهای فراوانی در قسمت های مختلف انجام شد، البته نداشتن توفیق در این بخش به مفهوم نبود فعالیت نیست بلکه ناظر بر عدم یکپارچگی فعالیت هاست.
این دانشیار دانشگاه تهران، اضافه کرد: اگر ما این مسئله را به تشکیل و راه اندازی کمیته ملی شهر هوشمند که از اهدافش منسجم کردن فعالیت هاست، ارجاع دهیم علت نداشتن موفقیت را در می یابیم چون بسیاری از اوقات ممکنست با موازی کاری هایی مواجه شویم و یا گاهی کارهایی مخالف با فعالیت دیگر بخش ها صورت گیرد که این مسئله به صرف هزینه و هدررفت بودجه منجر می شود که مانعی برای رسیدن به هدف غائی است.
فرجی، ضمن اشاره به این که در لایه نهایی به حرکت سریع تر نیاز داریم، عنوان کرد: شاید به مانند اقداماتی که کشورهای حوزه خلیج فارس و یا کشورهای اروپایی و دیگر کشورها انجام داده اند که از طریق اندازی وزارت خانه ها، سازمان ها تا معاونت های خاص ذیل ریاست جمهوری در زمینه فن آوری های نوین نظیر هوش مصنوعی و نظایر آن متغیر است، نیاز داشته باشیم.
تاکید بر لزوم انجام اقدامات فوری برای رسیدن هرچه سریع تر به اهداف
وی، با تاکید مجدد بر لزوم انجام اقدامات فوری برای رسیدن هرچه سریع تر به اهداف مورد نظر جهت راه اندازی شهر هوشمند در ادامه در رابطه با ی سامانه رتبه بندی و تعالی شهر هوشمند هم توضیح داد: متأسفانه از نظر دانشگاهیان موضوعات در زمینه اجرا به جهت بوروکراسی های خاص اداری پیچیده می شوند و رسیدن به نتیجه نهایی را طولانی می کنند.
رییس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، ضمن اشاره به این که تا حالا طراحی سامانه رتبه بندی و تعالی شهر هوشمند بر طبق عامل های ITU، ISO و دیلویت انجام شده است، در ادامه اشاره کرد: این طراحی در چارچوب ۱۴۰ شاخص و ۲۰ دسته بندی است.
فرجی در ادامه افزود: با توجه به این که دبیرخانه این فعالیت در مجموعه شهرداری تهران واقع است بدین جهت ما جلسات مختلفی به طور خاص در محل شهرداری برگزار کریدم اما چون دوستان در شهرداری هنوز عامل های لازم را برای بارگذاری پایلوت در سامانه عرضه نکرده اند هنوز راه اندازی و تکمیل این سامانه انجام نشده است.
وی علت این تأخیر را برخی تغییر و تحولات در شهرداری تهران و به طور خاص جابه جایی ساختمان مرکز مطالعات از الهیه به سمت خیابان بهشت دانست و در ادامه اظهار امیدواری کرد که با توجه به ادامه مدیریت شهری سال جاری خبر خوشی در این حوزه خواهیم داشت.
این دانشیار دانشگاه تهران، ضمن اشاره به این که مبحث و هدف اصلی شهر هوشمند توسعه اقتصاد دانش بنیان و حل مسایل و چالش های متعدد در زمینه اقتصادی و دیگر حوزه هاست، عنوان کرد: راه اندازی شهر هوشمند می تواند سبب ماندگاری جوانان خوش فکر و خلاقی شود که کشورهای حوزه خلیج فارس با دادن امتیازات خاص آنها را جذب می کنند.
*بهره وری و ایجاد ظرفیت های جدید شغلی از مزایای اقتصاد دانش بنیان یا اقتصاد سبز
فرجی ضمن اشاره به این که هوشمندسازی سبب کاهش قسمتی از نیروهای کاری می شود، در ادامه اشاره کرد: اما مسأله راندمان و ایجاد ظرفیت های جدید شغلی از مزایای اقتصاد دانش بنیان یا اقتصاد سبز است. شهر هوشمند هم بدنبال آنست که نه فقط به موضوعات اقتصاد و اشتغال و موضوعات مترتب به آن بپردازد بلکه در زمینه های دیگری نظیر حفاظت و حراست از ظرفیت های زیست محیطی که با چالش های مختلفی روبه رو هستیم نظیر کاهش ظرفیت آب های زیرزمینی، ریزگردها و... می پردازد.
وی افزود: این مشکلات زیست محیطی حکایت از آن دارد که ظرفیت های ما در محیط پشتیبان مان در زمینه زیست محیطی به جهت استفاده غیراصولی گرفتار تخریب شده است، بدین برای استفاده از ابزارهای هوشمند و اصولاً توسعه محیط زیست هوشمند می تواند این چالش ها را به حداقل برساند و ما را در بازسازی و بازیابی محیط زیستمان یاری کند.
رییس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران در دانشگاه تهران، از دیگر موضوعات شهر هوشمند را بحث برطرف نمودن ترافیک شهری دانست و عنوان کرد: می کوشیم بوسیله هوشمندسازی دریابیم که از کدام مسیر باید معضل ترافیک شهر تهران را هدایت نماییم تا بعنوان شهری پاک و اصطلاحاً بدون ترافیک شناخته شود.
فرجی ضمن اشاره به این که در شهر هوشمند بدنبال پاسخ این پرسش ها و حل این قبیل مشکلات هستیم، در ادامه اشاره کرد: از دیگر موضوعات مطرح در شهر هوشمند گردشگری هوشمند به جهت جایگاه ویژه ایران هم از نظر ظرفیت های تاریخی و گردشگری تاریخی و جاذبه های آن و هم از نظر ظرفیت های طبیعی و طبیعت گردی که می تواند بستر مناسبی برای توسعه آن بخش فراهم آورد.
وی اضافه کرد: حالا بخش توریسم از ۱۱ درصد مشاغل دنیا حمایت می کند و جزو ۴ صنعت پول ساز در کنار صنعت خودروسازی، پتروشیمی، داروسازی قرار دارد که میتوان هوشمندسازی را بعنوان عامل محرکی برای توسعه صنعت توریسم بیان کرد.
*بخش قابل توجهی از قوانین به جهت تغییرات در محیط و عصر جدید نیازمند بازنگری است
این دانشیار دانشگاه تهران، در رابطه با ی هوشمندسازی از نظر اداری و حکمرانی هم عنوان کرد: در این حوزه به لحاظ بهره گیری از کلان داده ها یا داده های حجیم به ما برای تصمیم سازی صحیح کمک می نماید. شاید بخش قابل توجهی از قوانین که در زمینه های مختلف داریم به جهت تغییرات در محیط و عصر جدید نیازمند بازنگری باشد.
فرجی خاطرنشان کرد: وقتی مدیری قرار است در سطوح مختلف، تصمیم گیری کند به داده های بلادرنگی نیاز دارد که در چارچوب شهر هوشمند میتوان به آن رسید.
وی در رابطه با ی تشکیل هاب شهر هوشمند و اقدامات انجام شده در این حوزه عنوان کرد: در نیمه دوم سال قبل توانستیم اقدامات مقدماتی و اولیه آن را انجام دهیم و تاییدیه های لازم را از مجموعه های دولتی گرفتن نماییم اما در آغاز سالجاری با شهادت آیت الله رئیسی و شهدای خدمت و احتمال بروز تغییر و تحولات در دولت چهاردهم کار متوقف گردید که امیدواریم دولت آینده همراهی مناسبی در این حوزه داشته باشد.
رییس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران در دانشگاه تهران، در رابطه با ی عاقبت تشکیل کمیته ملی شهر هوشمند هم توضیح داد: در این خصوص فعالیت ها از دولت دوازدهم آغاز شد و در دولت سیزدهم سازمان فن آوری اطلاعات ایران به جهت مأموریت ها و مشغله های متعدد کاری نتوانست به این فضا با وجود لزوم غیر قابل انکار به آن عینیت خاصی ببخشد تا بتوانیم اکوسیستم سازی یا زیست بوم حوزه شهر هوشمند را داشته باشیم. بخصوص از این منظر که ما نسبت به ایجاد استراتژی های واحد در سطوح مختلف کشور به هماهنگی نیاز داریم.
فرجی ضمن اشاره به این که با وجود همه این مشکلات مرحله اجرائی فاز نخست آن(تشکیل کمیته ملی شهر هوشمند) به آخر رسیده است، در ادامه اشاره کرد: اما سازمان فن آوری و اطلاعات ایران در دولت سیزدهم نتوانست خروجی مرحله دوم را داشته باشد.

 


منبع:

1403/04/16
12:56:39
0.0 / 5
180
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
newweblog.ir - حقوق مالکیت معنوی سایت نیو وبلاگ محفوظ است

نیو وبلاگ

وبلاگ عمومی