هوس ترامپ و ۱۲ فرمان!

هوس ترامپ و ۱۲ فرمان! نیو وبلاگ: ۱۲ بند متناقض درخواستی پمپئو را كه عموماً نقاط ضعف و شكست آمریكا در منطقه هستند می توان از زوایای مختلف نگاه كرد. جدای از فضاسازی های روانی، آمریكا و هم پیمانانش با عملكرد غلطشان در خاورمیانه وضعیت كنونی را به وجود آورده و الان درمانده است و می خواهد با پول كشورهای منطقه حضور خویش را ادامه دهد! باآنكه این خواست ها كه بیشتر بر اهداف سیاست خارجی ایران در منطقه متمركز است عموماً از اصول لایتغیر كشور نیست اما ایران در آنها دارای منافعی است كه با زور و تهدید قابل حل شدن نیست و نیاز به مذاكره و مصالحه دارد كه فعلاً آمریكا با خروجش از برجام زمینه ان را از بین برده است. آنچه ترامپ را به هوس انداخته اوضاع داخلی كشور است كه نیاز به ساماندهی دارد. خوب است هریك از احزاب سیاسی در اردوگاه خود با تشكیل یك كنگره تصویری از آینده تحولات و باید و نبایدها ترسیم و پیشنهادهای خویش را به دولت عرضه و پیگیری كنند.روز دوشنبه بود كه مایك پمپئو، وزیر امور خارجه آمریكا با حضور در بنیاد هریتیج واشنگتن، سخنرانی و كوشش كرد سیاست و راهبرد جدید آمریكا را نسبت به ایران بعد از اعلام خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریكا از برجام تبیین كند. پمپئو در این سخنرانی 12 بند را بعنوان راهبرد سیاست ضد ایرانی آمریكا ترسیم كرد كه در یك كلام در این عبارت خلاصه می شود: «هر چه می گوییم انجام دهید وگرنه ما شما را خرد می نماییم.»

نصرت الله تاجیك، كارشناس امور بین الملل درباره سیاست خارجی ضد ایرانی آمریكا كه از زبان رئیس دستگاه اطلاعات مركزی سابق آمریكا (سیا) بیان شد اظهار داشت: «12 فرمان دونالد ترامپ كه اكنون از زبان پمپئو بیان شده است، چه اجرا بشود و چه نشود كه معتقدم اصلا زمینه اجرایی آن وجود ندارد، به معنای تغییر حكومت در ایران است. گرچه برخی از درخواست ها به اصول اساسی حكومت و سیاست در ایران امروز بستگی ندارد و بیشتر آن ها هم به رویكرد و اهداف و منافع ایران در سیاست خارجی مربوط می شود، اما كلیت آن ها به معنای خلع سلاح و خویش را در مقابل آمریكا و زیاده خواهی هایش بدون سپر محافظ نمودن است. درواقع روح 12 خواسته ای كه پمپئو مطرح كرده این است كه چه ایران آن را اجرایی كند و چه نكند، حكومت ایران باید عوض شود. اگر اجرا بكند، دیگر حكومت ایران نیست و اگر اجرا نكند، با محاصره اقتصادی شدید آمریكا مواجه می گردد و از مرحله تحریم فراتر می رویم.»

وی اضافه كرد: «یكی از نقاط بارز سخنان وزیر امور خارجه آمریكا قول واشنگتن به كمك به ایران در صورت پذیرش این خواسته ها است كه با خروج آمریكا از برجام، ایران حتی آن میزان از اعتمادی كه به دنبال توافق برجام به وجود آمده بود، اصلا ندارد.»

به عقیده این كارشناس امور بین الملل، سخنان هفته گذشته ترامپ برای خروج از برجام فشارهایی كه در همین مدت از جهت روانی بر سیاست خارجی و اقتصاد ایران فراهم شده و سخنان تند و تهدیدآمیز وزیر امور خارجه آمریكا حتی میزان كمی از اعتمادی را كه ایران به جامعه بین المللی داشت تا به وسیله برجام بتواند یك تعامل مثبت و سازنده با طرف های بین المللی داشته باشد از بین برد. آمریكا در حالی برجام را كنار گذاشت كه همچنان با اظهارات دوپهلو و تناقضات فراوان می خواهد قول هایی بدهد، در حالیكه قول های گذشته اش را انجام نداده است.

تاجیك خاطرنشان كرد: «آمریكا مدعی است اگر ایران این اقدامات را انجام دهد می تواند با ما همكاری كند در حالیكه قول قبلی خودش را كه دولت قبلی آمریكا داده بود، از بین برده و ایران اعتمادی به آمریكا و تا حدی جامعه بین المللی برای ایستادگی در مقابل یكجانبه نگری آمریكا ندارد. درمجموع سخنان پمپئو نشان داده است كه آمریكا به دنبال تغییر حكومت در ایران است.»

نصرت الله تاجیك درباره تناقض رویكرد آمریكا در مبحث پایبندی ایران به برجام، در حالیكه آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها پایبندی ایران را به تعهداتش تایید كرده است، اظهار داشت: «اگر نگاهی به 12 بندی كه پمپئو مطرح كرده است بیندازیم متوجه می شویم كه اینها درواقع نقاط ضعف و شكست آمریكا در منطقه هستند. این 12 خواسته را می توان از زوایای مختلف نگاه كرد ولی خیلی متنافض است. اگر انتساب این بندها به ایران درست باشد قدرتمندی ایران را نشان داده است به صورتی كه آمریكا از پس حل این موارد برنیامده است و می خواهد ایران آن ها را انجام دهد.»

وی اضافه كرد: «از زاویه دیگر، این 12 بند، درواقع 12 خواسته آمریكاست و بیشتر آن ها به سیاست خارجی و بخصوص رویكرد خاورمیانهای ما مربوط می گردد. یعنی واشنگتن هرچه می خواست اجرا نماید و نتوانسته، اجرایی شدن آن را از ایران می خواهد. بنابراین، این موارد چیزهایی نیست كه ایران مسبب آن بوده باشد و آمریكا در تولید آن ها نقش بسزایی داشته است. چه از موضوعات مربوط به خاورمیانه بگیریم تا موضوعات سوریه، یمن و....»

تاجیك خاطرنشان كرد: «اگر از فضاسازی های رسانه ای خارج شویم كاملا مشخص است كه آمریكا در بخش هایی كه با دخالتش وضعیت كنونی را به وجود آورده و الان درمانده است، می خواهد حل شوند. من معتقدم خوب است كه این موضوعات حل شود، ولی نه اینكه ایران مسبب آن ها بوده باشد و ایران آن ها را حل كند و اگر حل نشود مستوجب عقوبت و تحریم های دشوار می باشد. خیلی از آن ها به وسیله هم پیمانان و عوامل خود آمریكا در منطقه به وجود آمده است. اگر مبحث فقط موارد هسته ای بوده باشد، موضوعات هسته ای در قالب برجام كاملا قابل حل بود و در 11 مرحله آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران را به برجام تایید كرده بود.»

این كارشناس امور بین الملل درباره اینكه «آیا میان مبحث خروج نظامی ایران از سوریه كه از زبان پمپئو بیان شد با سیاست خارجی روسیه كه چندی قبل از زبان ولادیمیر پوتین مطرح شده بود ارتباطی وجود دارد؟» اظهار داشت: «اینها دو مبحث متفاوت می باشد. درباره موضعی كه پوتین گرفته، آن ها موضعشان این است كه با به انتها رسیدن پروسه نظامی در سوریه نیروهای خارجی كه نیروهای آمریكایی و هم پیمانانشان و همچون تركیه را هم شامل می گردد باید از سوریه خارج شوند؛ نخست اینكه روند نظامی در سوریه آخر نیافته است و الان نیمی از خاك سوریه در كنترل حكومت قانونی سوریه قرار ندارد و دوم، اینكه آنجا تنها ایران حضور ندارد و چندین كشور نیروی نظامی دارند.»

وی اضافه كرد: «سخنگوی وزارت امور خارجه كشورمان در این باره مشخص كرده است كه در چه شرایطی نیروهای ایران سوریه را ترك خواهند كرد. گرچه ایران با خواست دولت سوریه در آن كشور حضور دارد اما در وهله نخست، ایران به علت سرمایه گذاری كه به صورت مادی و معنوی در سوریه انجام داده دارای منافعی است كه به وسیله دولت قانونی سوریه تامین می گردد و نه خواست و یا مصلحت دولت های دیگر و دوم، اینكه ایران هیچگونه منافع و یا اهداف و مقاصدی برای تغییرات ارزی و مرزی ندارد و خواستار برقراری صلح و ثبات و بازگشت امنیت به سوریه است.»

تاجبك خاطرنشان كرد: «بنابراین اینكه موضع ترامپ كه سیاست های آمریكا و هم پیمانانش برای سرنگونی اسد باعث آن شده است را بخواهیم به موضع پوتین گره بزنیم رویكرد درستی نیست. حضور نظامی آمریكا در سوریه محلی از اعراب ندارد و فاقد وجاهت است. سخنان روز دوشنبه پمپئو به علت فقدان وجاهت و قابل اجرا نبودن نتوانسته است در همین مدت كوتاه در نزد مردم و نخبگان غربی جا باز كند.»

به گفته تاجیك، از آنجائیكه ترامپ در جهت یكجانبه گرایی آمریكا را در صحنه بین المللی در این زمینه منزوی كرده است تا آنجا كه توئیت كنایه آمیز استفان والت استاد مشهور روابط بین الملل به ترامپ كه گفته «من هنوز در عجبم كه پمپئو از ایران نخواست با افتتاح یك باشگاه گلفِ ترامپ درتهران و پرداخت پول برای دیوار مكزیك موافقت كند»، بنابراین ما در افكار بین المللی موقعیت مناسبی داریم و باید بیشتر روی انسجام داخلی و افزایش همبستگی ملی و فعالیت دیپلماتیك در دیپلماسی رسمی، عمومی و رسانه ای و اقداماتی در زمینه حقوق بین المللی تلاش نماییم.

منبع:
خبرگزاری آنا مورخ ۹۷.۳.۲ (یاداشت مصاحبه) با عنوان هدف ۱۲ فرمان وزیر امور خارجه آمریكا تغییر حكومت ایران است و اضافه كردن خلاصه.

1397/03/05
15:36:49
5.0 / 5
4723
تگهای خبر: اقتصاد , برجام , تحریم , درمان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۴
newweblog.ir - حقوق مالکیت معنوی سایت نیو وبلاگ محفوظ است

نیو وبلاگ

وبلاگ عمومی