از ناملایمات پرواز تهران تا بازدید پروژه های نجف

از ناملایمات پرواز تهران تا بازدید پروژه های نجف نیو وبلاگ از ناملایمات پرواز تهران تا بازدید پروژه های نجف


طبق برنامه از پیش تعیین شده، روز چهارشنبه ۲۹ فروردین جاری( ۱۳۹۷ شمسی )، برابر اول شعبان المعظم ۱۴۳۸ هجری، قرار بود كه به نجف اشرف مشرف شده وضمن توفیق زیارت اعتاب مقدسه، از پروژه های جاری در نجف اشرف وكربلا وكاظمین، بازدیدی داشته باشم. صبح روز سه شنبه ۲۸ فروردین آگاه گردیدم كه روز چهارشنبه به دلیل روز پاسدار، مراسمی در آسمان تهران برگذار بوده واز این رو كلیه پروازهای استان تهران ( داخلی وخارجی ) تا ساعت ۲ بعد الظهر، صورت نخواهد گرفت. از آنجائیكه بر طبق معمول، روز چهارشنبه را برنامه ریزی كرده بودم كه كمال استفاده از وقت حضورم در عراق را داشته باشم، از این رو با سختی پرواز خود به نجف اشرف را به ساعت ۸/۱۵ شب چهارشنبه تغییر داده وبخشی از برنامه های كاری وتخصصی خویش را در مطب، به هفته آینده موكول ساخته واجبارا با پرواز هواپیمایی آتا كه چندان خاطره خوشی از این شركت نداشته وندارم به سمت نجف پرواز كردم وبار دیگر وبناچار، تمام ناملایمات پرواز با این شركت بسیار ضعیف و كادری نامجرب وتا اندازه ای بد برخورد با مسافرانی كه با هزاران عشق وشور از ایران ودیگر نقاط جهان، رو به سمت نجف اشرف وكربلا ودیگر اعتاب مقدسه این پهنه می گذارند، برخود هموار ساخته وگام به درون این هواپیما گزاردم كه متاسفانه همچون پیش، با مسافرانی كه اغلب شیعیان كشمیر بودند، برخورد نازیبای میهمانداران وجالب اینكه دخالت وحضور ماموربی ادب امنیت پرواز را كه از كمترین ادب ایرانی وبه ویژه با این عزیزان میهمان امیر المومنین ع برخوردار نبود را شاهد بودم.

در این جا بود كه با برخورد تندی كه با این افراد نمودم، كمی شرایط روحی مرا در آغاز این سفر پر كار، به هم ریخت لیكن همچون دیگر مشكلاتی كه در جای جای این كشور اسلامی به چشم می خورد، بناچار دیده بر هم نهاده وساعتی را درنگ نمودم تا به آسمان زیبای نجف اشرف رسیده واز درون این هواپیما، كه بویی از ایرانی بودن وانسانیت نبرده بودند، خود وهمسفرانم، گام به برون و بر زمین مقدس فرودگاه نجف اشرف نهادم.

و با خود عهد نمودم كه بعد از بازگشت به كشور و دنبال كردن از طریق مسئولین هواپیمایی كشوری ومسوولین امنیت پرواز، تكلیف شركت یاد شده را كه ضربات محكمی به نظام جمهوری اسلامی ایران زده، ودر برابر، از مهمانان ومسافران بخصوص مهمانان شیعیان مظلوم و عاشق امامان ع وچهره نظام دفاع نمایم.

به هر تقدیر شبانه بعد از انجام تشریفات قانونی ورودی، مستقیما به زیارت آستان مبارك امیر المومنین ع شتافته وهمچون سفرهای پیشین، از روحانیت وانرژی موجود در این آستانه مبارك بهره گرفته وشبانه به دیدار پروژه ترمیم خشت های ایوان مطلای امیر المومنین ع رفته وعزیزان را كه از پیش هماهنگ شده بودند، ابتدا از درب مناره جنوبی ایوان طلا بالا رفته واز پله های حلزونی این مكان كه بارها در طول این چندین سال، وبنا به انگیزه های گوناگون بالا رفته بودم، دوباره در آن گام نهادم وبه ایوانچه بالای فضای كفشداری سابق كه از ساخته ها وهنرهای مرحوم شیخ بهایی ره بوده وشعر زیبایی هم در این راستا خود سروده است، قدم گزاردم واز این مكان به فضای كنار مناره ومحلی كه عزیزان مشغول به كار هستند، وارد شدم.

گفتنی است كه سازه این صحن وسرای مقدس به سال ۱۰۳۸ هجری وبه دوران شاه عباس صفوی ومرحوم شیخ بهایی باز می گردد. مرحوم شیخ بهایی كه از نوابغ روزگار خود بشمار می آمده است وعالم به تمام فنون وعلوم دوران بوده، از این رو تعداد پله های این دومناره از زمین تا اتاقك مناره یا اتاقك مشهور به اذان، ۶۳ پله بوده كه نشانگر سنً وعمر مبارك حضرت امیر ع می باشد.

همانطور كه در گزارش های پیشین اشاره نموده ام، نادرشاه افشار در سال ۱۱۵۵ هجری، تمامی گنبد مطهر حضرت ومناره ها وایوان را با خشت های طلا آذین نمود كه در تاریخ یاد گردیده است كه نادر، با بهره از دویست هنرمند ایرانی وافغانی وجز اینهای دوران حكومت خود وبهره از توانایی های كشور پهناور ایران آن هنگام، در كمتر از یك سال، این پروژه عظیم را به آخر رسانیده واز آن هنگام همچنان این آذین به زیبایی، خودنمایی كرده وبر روحانیت وصفای این مكان مقدس افزوده است. نزدیك به بیش از سی هزار خشت طلا كه لایه ای از طلا به ضخامت حدود ۱۲ میكرون بر روی خشتهای مسین قرار داده شده، این فضاهای یاد شده را پوشانیده است.در فاز اول ترمیم، خشت های گنبد مطهر حضرت در حدود پانزده ماه ترمیم شده كه در این عملیات، ۹۲۱۷ خشت گنبد، در ۷۴ ردیف پیرامون گنبد، ترمیم شده كه خشتها بعد از گذشتن از چهارده مرحله كار در كارگاه، واضافه نمودن طلا بر روی آنها، كه ضخامت طلای پوشش داده شده بر روی هرخشت بصورت تقریبی، به حدود ۱۷ میكرون رسید كه به قول كارشناسان، و با عنایت به فضای پر گرد و غبار وطوفانهای نجف اشرف، این عملیات تا چهار قرن آینده، نیاز به ترمیم وكار مجدد نخواهد داشت.

علاوه بر این در ترمیم فاز اول كه مربوط به گنبد مطهر بود، كفً دست علی ویا پنجه علی كه در مرتفع ترین نقطه روی گنبد قرار داشته ودر حدود سه قرن بر آن خود نمایی می كرد، متاسفانه در دوران رژیم سابق، ربوده شد كه با تمهیدات وبرنامه ریزی دقیق، واسكن از تصاویر قدیم این پنجه، سرانجام هنرمندان ایرانی ستاد باز سازی اعتاب مقدسه و پیگیری شش ماهه، این پنجه نزدیك به دویست كیلویی، همچون پنجه اولین خود تولید شده، وطی مراسم بسیار زیبا وسنتی از جانب مردم نجف اشرف ودر روز جمعه ۱۲ ربیع الاول سال ۱۴۳۷ هجری، بعد از حركت دادن آن در پیرامون صحن وحرم علوی، به بالای گنبد مطهر حضرت منتقل گردید كه اینجانب بیاد دارم شبانه در ساعات پایانی جمعه شب یاد شده ودر سرمایی نسبتا شدید، در بالاترین نقطه گنبد مطهر قرار داشتم وافتخار نصب این پنجه را از آن خود نمودم كه عشق به حضرت، سرمای هوا را در من بی تاثیر نموده بود.

تعداد خشتهای ترمیم شده در فاز اول شامل ۹۲۱۷ عدد، بر روی گنبد و ۲۵۲۵ عدد بر روی گردن یا گریو گنبد وپنجه علی بود كه خود به تعداد ۳۱۳ عدد رسید كه این تعداد با پیچ ومهره های پنجه بشمارمی آید.

پرده برداری از گنبد مطهر یافاز اول، طی مراسم با شكوهی در هفدهم ربیع الاول سال گذشته، یعنی سال ۱۴۳۷ هجری، در صحن وسرای علوی صورت پذیرفت واز آنجا كه این گنبددر طول تاریخ به قبة البیضاء شهرت یافته است، با پارچه ساتنی سفیدی ابتدا پوشانیده شد وپس از نواختن چهارده زنگ ساعت صحن علوی، به نشان از چهارده معصوم ع، از گنبد مطهر ونورانی حضرت، با حضور مراجع وشخصیت های علمی حوزوی ودانشگاهی وسرشناسان نجف اشرف وشخصیت های دولتی محلًی ونیز مسئولین ایرانی ودست اندركاران ستاد بازسازی وجناب مهندس پلارك، كه نقش بسزایی در این پروژه داشتند، پرده برداری صورت گرفت كه یاد وخاطره آن، در اذهان مردم عراق وبه ویژه نجف اشرف، فراموش شدنی نمی باشد.

فاز دوم این پروژه كه همانا ترمیم خشت های مناره ها وایوان علوی می باشد، از حدود شش ماه پیش، آغاز گردید كه نخست از مناره جنوبی ایوان آغاز شد. در آغاز چنین بنا بود كه خشت ها در جا ترمیم شده واز كندن آن صرف نظر كنند كه در وقت، صرفه جویی گردد. لیكن بعد از رایزنی وشروع كار، كارشناسان بر این عقیده قرار گرفتند كه خشتها را از مكان خود خارج ساخته وپس از ترمیم در كارگاه به جای اولین خود باز گردانند. این تصمیم از آن جهت بود كه نخست به علًت آسیبهایی كه در نتیجه برخورد گلوله در دوران رژیم گذشته، وآسیب های جدی به سطح خشت ها وطلاها، تا آنجا كه در خیلی از نقاط، سوراخهای گسترده ای به دلیل برخورد گلوله در آن بوجود آمده ودر خیلی از مكانها هم خشتها، از جای خود خارج شده كه به هیچوجه به ترمیم در جای خود ممكن نبود وكاری مستحكم واساسی كه از ضروریتهای دیدگاههای مهندسین ایرانی وستاد باز سازی می باشد، ممكن نبود.

از این روی خشتها، هم اكنون طی مراحل دقیقی كه همه شماره گذاری می گردد، از محل خود برداشته شده وپس ار ترمیم وسپری كردن مراحل تخصصی كار در كارگاه ودادن پوششی در حدود ۱۰ تا ۱۲ میكرون طلا، بر روی خشت های یاد شده، دوباره
خشت های ترمیم شده به مكان اصلی خود باز گردانیده می گردد.

پس از بازدید از این مكان وچگونگی پیشرفت كار، ونیز بازدید از كارگاه این عملیات كه در مكان كارگاه عملیات ترمیم خشت های گنبد می باشد، در حالیكه پاسی از نیمه شب وبخشی از روز بعد را بدین كار وبازدید، اختصاص دادم، خوشحال ومسرور از روند كار، كه به قول عزیزان، امید آن می رود كه فاز دوم این عملیات، یعنی ترمیم مناره جنوبی ودوسوی آن در حدود پانزده ماه بطول انجامد، این بخش از عملیات ایوان را با آرامش، پشت سر قرار داده وساعتی را هم به پیشرفت روند كار در صحن مطهر حضرت فاطمه ع گذرانیده كه تمامی این طرح ها وتوسعه ها، افتخاری برای ایران وشیعیان بوده كه به دست توانای مهندسین ومتخصصین وصاحبنظران ایرانی، به انجام می رسد.

بدون تردید در اینجا می بایست از همت وتلاش ستاد بازسازی اعتاب مقدسه وجناب مهندس پلارك ونماینده دائمی ایشان در نجف اشرف، جناب مهندس فداكار وجناب دكتر خوشرو ودیگر عزیزان، كمال تشكر وقدردانی را نمود كه من لم یشكر المخلوق، لم یشكر الخالق.

1397/02/05
20:03:33
5.0 / 5
4414
تگهای خبر: پروژه , فضا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
newweblog.ir - حقوق مالکیت معنوی سایت نیو وبلاگ محفوظ است

نیو وبلاگ

وبلاگ عمومی