آرشیو مطالب : تلسكوپ

بالاخره منشاء غول سیاره ها شناسایی شد

بالاخره منشاء غول سیاره ها شناسایی شد

حضور سومین سیاره در سامانه كپلر -۴۷ تأیید شد

حضور سومین سیاره در سامانه كپلر -۴۷ تأیید شد
مدیر پژوهشگاه فضایی روسیه:

پرواز به ماه باید بین المللی باشد

پرواز به ماه باید بین المللی باشد

رقیب خورشید شناسایی شد!

رقیب خورشید شناسایی شد!

برترین تصاویر فضایی سال ۲۰۱۸ به انتخاب رویترز

برترین تصاویر فضایی سال ۲۰۱۸ به انتخاب رویترز
توسط تلسكوپ گایا صورت گرفت

شناسایی یك كهكشان عظیم در همسایگی راه شیری

شناسایی یك كهكشان عظیم در همسایگی راه شیری

رونمایی چینی ها از ایستگاه فضایی تیانه

رونمایی چینی ها از ایستگاه فضایی تیانه

فرمان كنگره آمریكا به ناسا برای ساخت تلسكوپ های فضایی جدید

فرمان كنگره آمریكا به ناسا برای ساخت تلسكوپ های فضایی جدید

افتتاح مجدد رصدخانه گرینویچ بعد از وقفه ۶۰ ساله

افتتاح مجدد رصدخانه گرینویچ بعد از وقفه ۶۰ ساله

كشف سه سیاره در حال تولد

كشف سه سیاره در حال تولد

كشف دو سامانه سیاره ای توسط تلسكوپ فضایی كپلر

كشف دو سامانه سیاره ای توسط تلسكوپ فضایی كپلر

كشف سه جرم در مركز كهكشان راه شیری

كشف سه جرم در مركز كهكشان راه شیری
newweblog.ir - حقوق مالکیت معنوی سایت نیو وبلاگ محفوظ است

نیو وبلاگ

وبلاگ عمومی