توضیح مدیرعامل تأمین اجتماعی درباره زمان پرداخت حقوق بازنشستگان

توضیح مدیرعامل تأمین اجتماعی درباره زمان پرداخت حقوق بازنشستگان به گزارش نیو وبلاگ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: واریز حقوق خرداد ماه بازنشسته مطابق روال و مبلغ قبلی از بیستم این ماه آغاز و مابه التفاوت خرداد، از ۲۵ این ماه به صورت جداگانه پرداخت خواهد شد. مابه التفاوت فروردین و اردیبهشت مستمری ها هم طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.


به گزارش نیو وبلاگ به نقل از خبرگزاری ایرنا از سازمان تأمین اجتماعی، میرهاشم موسوی ضمن اشاره به درحال انجام بودن محاسبات افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبه دولت، توضیحاتی درباره افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی عرضه کرد و اضافه کرد: پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی در مورد میزان افزایش حقوق بازنشستگان بر مبنای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی به هیات دولت عرضه شد. ماده ۹۶ افزایش مستمری را بر مبنای هزینه های زندگی مورد تاکید قرار می دهد و ماده ۱۱۱ تاکید دارد که حداقل مستمری در هر سال نباید از حداقل دستمزد کارگری آن کمتر باشد تا سطح حداقلی معیشت با رویکرد عدالت برای بازنشستگان هم حفظ شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه ابلاغیه هیات وزیران دارای چند سطح افزایشی است، اظهار داشت: در نخستین سطح، برای حداقلی بگیران و مستمری بگیران حداقلی بگیر و زیرحداقلی بگیر، ۵۷.۴ درصد افزایش در سال جدید خواهیم داشت. البته سطوح درآمدی پایین تر امکان دارد افزایش بیشتری هم داشته باشند و میزان افزایش آنها حتی بیشتر از ۵۷.۴ درصد باشد، چونکه در مصوبه دولت قید شده است که حداقل مستمری بعد از اعمال افزایش سالانه نباید از عدد پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر باشد. بدین سان هر چه قدر دریافتی فرد بازنشسته کمتر باشد، میزان افزایش بیشتر خواهد بود و امکان دارد افزایش در بعضی افراد، بیش از این میزان باشد. مبالغ عائله مندی و حق اولاد هم به این مبلغ افزوده خواهد شد و برآورد ما این است که حقوق یک بازنشسته حداقلی بگیر با دو فرزند امسال به حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رسد.
موسوی با بیان اینکه سطح بعدی مصوبه در ارتباط با بالاتر از حداقلی بگیران تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق است، اظهار داشت: حقوق این افراد ۱۰ درصد رشد می یابد و علاوه بر آن، مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان هم تا سقف مجموع مستمری ۱۰ میلیون تومان، تحت عنوان کمک معیشت برای این افراد پیشبینی شده است. بعنوان مثال اگر کسی پارسال ماهانه ۹ میلیون دریافت می کرده، با ۱۰ درصد افزایش، حقوقش به ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می رسد و ۱۰۰ هزار تومان دیگر هم به حقوق او اضافه می شود تا ۱۰ میلیون تومان را پر کند. برای سطح آخر و حقوق بگیران بالاتر از ۱۰ میلیون تومان هم افزایش ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
۷۰ درصد مستمری بگیران تأمین اجتماعی حداقل بگیر هستند
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ضمن اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد مستمری بگیران تأمین اجتماعی حداقلی بگیر و زیرحداقلی بگیر هستند که دریافتی آنها از افزایش ۵۷.۴ درصدی، متاثر خواهد شد، عنوان کرد: البته هزینه های معیشت و زندگی فراتر از این هاست اما برای فردی که سه تا چهار میلیون تومان در اسفند ۱۴۰۰ می گرفته، این رقم به حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. علاوه بر افزایش حقوق که به تصویب هیات دولت رسیده و اجرا می شود افزایش حق عائله مندی و حق اولاد هم طی روزهای آینده تصویب می شود که پس از اعلام مبالغ جدید، آن آیتم های جانبی هم در احکام اعمال خواهد شد.
موسوی درباره زمان پرداخت معوقات مستمری سالجاری بازنشستگان اظهار داشت: پیاده سازی نرم افزار مورد نیاز و صدور احکام جدید، فرآیند پیچیده ای دارد و پیشبینی می نماییم چهارتا پنج روز زمان ببرد. بنای ما بر این است که چون پرداختی هر ماه به بازنشستگان از بیستم ماه بر مبنای حروف الفبا آغاز می شود، به روال عادی قبلی حقوق خرداد را طبق زمانبندی قبلی و با مبلغ قبلی پرداخت خواهیم کرد و تلاش می نماییم که واریز افزایش حقوق خرداد را از ۲۵ و ۲۶ خرداد به صورت جداگانه شروع نماییم. مابه التفاوت فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.
موسوی اضافه کرد: معتقدیم باید در زمینه تأمین معیشت عزیزان بازنشسته در همه سطوح درآمدی تا جایی که بتوانیم اقدام نماییم، اما اقتضائات صندوق و محاسبات بیمه ای هم مطرح است و با عنایت به شرایطی که داریم، امکان دارد وضعیت منابع و مصارف ما تا حدودی تحت الشعاع قرار بگیرد؛ اما به طورکلی ما متعهد به این هستیم که شرایط بازنشستگان را در باب حقوق مطلوب تر نماییم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: وضعیت صندوق تأمین اجتماعی در زمان تحویل از دولت قبل مشخص بود. بیشتر از ۹۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی ناشی از کسری منابع، بدهی داشتیم. تاکید ما در این دوره این است که تا حدامکان به سراغ استقراض از بانک نرویم. در سال ۱۴۰۰ فقط در ماه اول حضور ما در سازمان، رقمی را به ناچار از بانک استقراض کردیم اما بعد از آن پافشاری کردیم که به سراغ استقراض از بانک نرویم. دولت ۷۳ هزار میلیارد تومان از بدهی اش را به ما تأدیه کرده و از این محل بخشی از بدهی خود به سیستم بانکی را تسویه کرده ایم.
۷۳ درصد جامعه از بیمه های اجتماعی بهره مند هستند
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره توسعه پوشش بیمه همگانی اظهار داشت: امروز حدود ۷۳ درصد جامعه از بیمه های اجتماعی بهره مند هستند که پوشش حدود ۵۲ درصد جامعه در بخش بیمه اجتماعی برعهده سازمان تأمین اجتماعی است و یکی از نگاههای ما بر مبنای اصل ۲۹ قانون اساسی، توسعه پوشش بیمه همگانی است. در همین راستا در ۶ ماه دوم سال قبل حدود ۷۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید را زیر پوشش بیمه درآوردیم که بخشی از آن در چارچوب بیمه فراگیر خانواده ایرانی انجام شد و این طرح را با جدیت ادامه خواهیم داد. برای توسعه این طرح ها برنامه داریم و درباره مشاغل جدید و نوپدید هم برای توسعه پوشش بیمه ای آنها اقدام می نماییم تا همه آحاد جامعه از پوشش بیمه پایه برخوردار شوند.
موسوی در ادامه ضمن اشاره به برنامه سازمان تأمین اجتماعی برای توسعه عادلانه امکانات و خدمات درمانی در مناطق مختلف کشور، اظهار داشت: یکی از مهم ترین خدماتی که بیمه شدگان فعلی و بازنشستگان انتظار دارند دریافت نمایند، خدمات درمانی است. امروز در درمان مستقیم ۳۸۰ مرکز درمانگاهی و بیمارستانی ملکی در سرتاسر کشور داریم که در خدمت بیمه شدگان هستند و در بخش درمان غیرمستقیم هم با بیشتر از ۵۰ هزار مرکز درمانی و بیمارستانی طرف قرارداد هستیم. در درمان مستقیم خدمات تأمین اجتماعی مجانی است. در دوره جدید در بخش درمان، چند خدمت ویژه را شروع کرده ایم. پرداخت از جیب بازنشستگان در مراکز درمانی تأمین اجتماعی همچون سایر بیمه شدگان صفر است و هر دارویی که مورد نیاز بیمار است در مراکز ملکی تأمین اجتماعی مجانی است. علاوه بر این، خدمت ویژه تأمین اجتماعی به بازنشستگان بالای ۶۵ سال این است که هزینه های درمان بستری این عزیزان در تمامی مراکز درمانی دولتی هم مجانی است. بیشتر از ۸۰ درصد مراکز درمانی دولتی طرف قرارداد تأمین اجتماعی این مورد را رعایت می کنند و بازنشستگان بالای ۶۵ سال در مراکز درمانی دولتی هم هزینه ای پرداخت نمی کنند.
موسوی افزود: کار پرارزش دیگری که در تأمین اجتماعی برای خدمت به بازنشستگان انجام شد، درباره بیمه تکمیلی این عزیزان است. در سنوات گذشته ۳۰ درصد هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان را سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کرد که ما ۵۰ درصد هزینه را تقبل کردیم و عدد ریالی هم ۱۲۰ درصد رشد داشت. بیشتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی از بیمه تکمیلی استفاده می نمایند. نگاه ما این است که تا جای ممکن به این عزیزان خدمت رسانی نماییم و یکی دیگر از اقدامات ما در حوزه درمان تأمین اجتماعی ایجاد کلینیک های ویژه دیابت و فشارخون است. می دانیم که این بیماری ها در میان بازنشستگان بسیار شایع است و کلینیک های ویژه برای تشخیص بموقع و درمان مؤثرتر این بیماری ها توسعه یافته اند. کلینیک های طب سالمندی را هم در آینده راه اندازی خواهیم کرد و تلاش ما این است که تکلیف خویش را در برابر این عزیزان به شکل کامل انجام دهیم.منبع:

1401/03/17
22:33:26
0.0 / 5
144
تگهای خبر: خدمات , درمان , سازمان , سیستم
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۴
newweblog.ir - حقوق مالکیت معنوی سایت نیو وبلاگ محفوظ است

نیو وبلاگ

وبلاگ عمومی