آرشیو مطالب : دولت الكترونیك

رییس سازمان ثبت احوال خبر داد:

شروع صدور کارت هوشمند ملی برای ایرانیان خارج از کشور

شروع صدور کارت هوشمند ملی برای ایرانیان خارج از کشور
در منطقه شمال غرب رگولاتوری صورت گرفت

افزایش ۶۰ درصدی صدور پروانه دفاتر پیشخوان

افزایش ۶۰ درصدی صدور پروانه دفاتر پیشخوان

كارت های بانكی حذف می شوند

كارت های بانكی حذف می شوند
در گفت وگو با مدیر عامل شركت پست مطرح شد

تحولی در جهت گیری پست

تحولی در جهت گیری پست

افتتاح دولت الكترونیك و همراه

افتتاح دولت الكترونیك و همراه
newweblog.ir - حقوق مالکیت معنوی سایت نیو وبلاگ محفوظ است

نیو وبلاگ

وبلاگ عمومی