آرشیو مطالب : صفحه ی ۳


نحوه ذخیره کردن و نگهداری از ادویه

نحوه ذخیره کردن و نگهداری از ادویه

احیانا در مورد ظاهر کهکشان راه شیری اشتباه کرده ایم

احیانا در مورد ظاهر کهکشان راه شیری اشتباه کرده ایم

مرکز تماس همکال چه می کند؟

مرکز تماس همکال چه می کند؟

کار در شیفت شب می تواند باروری زنان را مختل کند

کار در شیفت شب می تواند باروری زنان را مختل کند

تولید مخمرهایی 20 هزار بار بزرگتر و 10 هزار برابر مشکل تر از چوب

تولید مخمرهایی 20 هزار بار بزرگتر و 10 هزار برابر مشکل تر از چوب

شهاب سنگ نیوجرسی ۴ و شش دهم میلیارد سال عمر دارد

شهاب سنگ نیوجرسی ۴ و شش دهم میلیارد سال عمر دارد

با مهندس نرم افزار ایرانی ناسا آشنا شوید

با مهندس نرم افزار ایرانی ناسا آشنا شوید

کشف بزرگترین انفجار کیهانی که بیشتر از سه سال طول کشیده است!

کشف بزرگترین انفجار کیهانی که بیشتر از سه سال طول کشیده است!

مریخ نورد کنجکاوی یک کتاب سنگی را در مریخ کشف کرد!

مریخ نورد کنجکاوی یک کتاب سنگی را در مریخ کشف کرد!

چین ماه را روی زمین شبیه سازی کرد

چین ماه را روی زمین شبیه سازی کرد
newweblog.ir - حقوق مالکیت معنوی سایت نیو وبلاگ محفوظ است

نیو وبلاگ

وبلاگ عمومی