آرشیو مطالب : كهكشان


درخشش گازهای طلایی و بنفش در یک کهکشان مارپیچی

درخشش گازهای طلایی و بنفش در یک کهکشان مارپیچی

کوتوله های سفید در عکس روز ناسا

کوتوله های سفید در عکس روز ناسا

رصد انفجار مهیبی که هر 1000 سال یک دفعه رخ می دهد

رصد انفجار مهیبی که هر 1000 سال یک دفعه رخ می دهد

تلسکوپ فضایی جیمز وب مانوری حیاتی را پشت سر گذاشت

تلسکوپ فضایی جیمز وب مانوری حیاتی را پشت سر گذاشت

کشف ستاره های رادیویی داغ تر از خورشید

کشف ستاره های رادیویی داغ تر از خورشید
هابل ثبت كرد

رقص ۲ کهکشان مارپیچی در فضا

رقص ۲ کهکشان مارپیچی در فضا

رصد یک پنج گانه نادر توسط هابل

رصد یک پنج گانه نادر توسط هابل
هابل ثبت كرد

كهكشانی مارپیچی با جزئیات بی نظیر

كهكشانی مارپیچی با جزئیات بی نظیر

تصویر ناسا از ارباب حلقه ها

تصویر ناسا از ارباب حلقه ها

یك گردنبند الماس در دل كهكشان!

یك گردنبند الماس در دل كهكشان!
عكس روز ناسا

حضور یك خوشه ستاره ای در اطراف ابر ماژلانی كوچك

حضور یك خوشه ستاره ای در اطراف ابر ماژلانی كوچك

كشف لكه های بزرگ بر روی سطح ستاره های بسیار داغ

كشف لكه های بزرگ بر روی سطح ستاره های بسیار داغ

انتشار تصویری خیره كننده از مركز كهكشان راه شیری

انتشار تصویری خیره كننده از مركز كهكشان راه شیری

تلسكوپ تس بررسی آسمان جنوبی را تكمیل كرد

تلسكوپ تس بررسی آسمان جنوبی را تكمیل كرد

كهكشانی كه در هسته خود یك سیاه چاله كلان جرم دارد

كهكشانی كه در هسته خود یك سیاه چاله كلان جرم دارد
عكس روز ناسا

ظهور پدیده همگرایی گرانشی در یك خوشه كهكشانی

ظهور پدیده همگرایی گرانشی در یك خوشه كهكشانی

كشف سه جرم در مركز كهكشان راه شیری

كشف سه جرم در مركز كهكشان راه شیری
newweblog.ir - حقوق مالکیت معنوی سایت نیو وبلاگ محفوظ است

نیو وبلاگ

وبلاگ عمومی