آرشیو مطالب : سیاره


انتشار تصاویر کوچک ترین قمر زحل توسط ناسا

انتشار تصاویر کوچک ترین قمر زحل توسط ناسا

انجام بیشتر از ۲۰ پرواز موفق در مریخ

انجام بیشتر از ۲۰ پرواز موفق در مریخ

آیا حیات از سیارک ها نشات گرفته است؟

آیا حیات از سیارک ها نشات گرفته است؟
با كمك كوله پشتی ناسا صورت می گیرد

نقشه برداری 3بعدی از سطح ماه تنها با راه رفتن!

نقشه برداری 3بعدی از سطح ماه تنها با راه رفتن!

فوران عظیم آتشفشان تونگا از دید ناسا

فوران عظیم آتشفشان تونگا از دید ناسا

بررسی چگونگی پیدایش آب در زمین

بررسی چگونگی پیدایش آب در زمین
۵۰ كارشناس برجسته:

با کمبود زمین در سیاره خود رو به رو هستیم

با کمبود زمین در سیاره خود رو به رو هستیم

اولین پرتاب موفق چین در سال 2022

اولین پرتاب موفق چین در سال 2022

چرا می توان ماه را در طول روز دید؟

چرا می توان ماه را در طول روز دید؟

دنباله دار لئونارد به نزدیک ترین فاصله به خورشید رسید

دنباله دار لئونارد به نزدیک ترین فاصله به خورشید رسید

تنها یک نیمکره قمر سیاره مشتری بخار آب دارد!

تنها یک نیمکره قمر سیاره مشتری بخار آب دارد!

ناسا زمان دقیق انجام ماموریت نجات بشر را اعلام نمود

ناسا زمان دقیق انجام ماموریت نجات بشر را اعلام نمود
ادعای یك شركت انگلیسی؛

ساکت ترین تاکسی پرنده برقی جهان ساخته شد

ساکت ترین تاکسی پرنده برقی جهان ساخته شد

استقامت آماده نمونه برداری مجدد از مریخ

استقامت آماده نمونه برداری مجدد از مریخ

برخورد ماهواره چینی با یک زباله فضایی روسی

برخورد ماهواره چینی با یک زباله فضایی روسی

فیلمی جدید از پرواز نبوغ در مریخ

فیلمی جدید از پرواز نبوغ در مریخ

متان موجود در قمر سیاره زحل نشان از وجود حیات میكروبی دارد

متان موجود در قمر سیاره زحل نشان از وجود حیات میكروبی دارد

نبوغ درحال آماده شدن برای ثبت یك ركورد دیگر

نبوغ درحال آماده شدن برای ثبت یك ركورد دیگر

تصویری تعجب آور از سحابی پروانه

تصویری تعجب آور از سحابی پروانه

ثبت تصویر هوایی جدید از مریخ نورد ژورونگ

ثبت تصویر هوایی جدید از مریخ نورد ژورونگ

استقامت نمایی 360 درجه از مریخ ثبت نمود

استقامت نمایی 360 درجه از مریخ ثبت نمود

سفر هیجان انگیز ۴ مسافر عادی با كرو دراگون به مدار زمین

سفر هیجان انگیز ۴ مسافر عادی با كرو دراگون به مدار زمین

تولد و مرگ چند باره مریخ باستان!

تولد و مرگ چند باره مریخ باستان!

تاریخ پرواز بالگرد مریخی نبوغ

تاریخ پرواز بالگرد مریخی نبوغ

اندازه ی هسته ی مریخ در اتفاقی ناگهانی كشف شد!

اندازه ی هسته ی مریخ در اتفاقی ناگهانی كشف شد!

كشف یك سیاره غول پیكر در اطراف یك ستاره

كشف یك سیاره غول پیكر در اطراف یك ستاره

ناسا تصاویری با جزئیات بالا از سطح مریخ منتشر نمود

ناسا تصاویری با جزئیات بالا از سطح مریخ منتشر نمود

انتشار نخستین تصویر پانورامای استقامت از مریخ

انتشار نخستین تصویر پانورامای استقامت از مریخ

مریخ نورد استقامت با موفقیت روی سطح مریخ نشست

مریخ نورد استقامت با موفقیت روی سطح مریخ نشست

خطر افزایش سطح دریا با افزایش وزن شهرها

خطر افزایش سطح دریا با افزایش وزن شهرها
newweblog.ir - حقوق مالکیت معنوی سایت نیو وبلاگ محفوظ است

نیو وبلاگ

وبلاگ عمومی